La nostre visió de la medicina i el pacient

A la Clínica Dr. Gálvez, realitzem una medicina basada en la recuperació i el manteniment del recurs més valiós per la salut: L’homeòstasi.

L’homeòstasi és la facultat que té l’organisme per recuperar l’equilibri intern. Són les respostes biològiques que posa en funcionament per adaptar-se als canvis als que es veu exposat constantment.

L’homeòstasi és la programació biològica que ha anat definint l’evolució de les espècies sobre el nostre organisme. Aquesta programació biològica ha configurat el nostre Sistema Nerviós per establir respostes programades davant l’aparició de cada estímul, respostes de les que no som conscients perque són realitzades pel sistema nerviós autònom, però que si no es produeixen, ens porten a emmalaltir.

Aquesta programació neuronal segueix un diseny binari que vindrà determinat per l’activació o no activació de les neurones. Per això si es produeix un bloqueig funcional neuronal, es perdrà capacitat operativa en el seu ordenador biològic. Si cada vegada té més neurones paralitzades, funcionarà pitjor el cos i emmalaltirà.

La Neuroactivación Transcutánea (NaT), és un nou tractament de medicina física, que s’emmarca dins de l’àrea científica de la neurofisiologia aplicada. Està basada en la fisiologia mèdica, i molt especialment en la fisiologia cel·lular i del sistema nerviós.

Aquest tractament permet aconseguir l’activació de neurones que han quedat bloquejades funcionalment.

Aquest fet té una gran importància, perquè les neurones són les unitats funcionals del sistema nerviós, i aquest és el gran regulador de l’organisme.

El Sistema Nerviós regula el funcionament de cada òrgan i teixit, i l’integració de tots ells perquè treballin com un equip coordinat, que mantingui la salut.

El NaT és una nova forma de fer Medicina, perquè a l’activar les neurones, afavoreix la recuperació de l’homeòstasi, fet que suposa un gran avantatge terapèutic, ja que ens permet comptar com aliat, en el procés curatiu, amb l’extraordinària i inimitable capacitat de l’organisme per mantenir i recuperar l’estat de salut.

Per realitzar el tractament NaT utilitzem eines de medicina física, com el dispositiu, NAT.M, que hem desenvolupat a tal efecte.

Això ens permet actuar sobre el cos físic, mitjançant activació neuronal i mobilització iònica dirigida, per tal d’alliberar a l’organisme dels residus biològics que l’emmalaltitzen.

El NaT ens permet realitzar una medicina personalitzada, segura i eficaç; respectuosa amb l’organisme i amb el pacient; no invasiva i sense efectes secundaris, ni indesitjables.

Però el nostre treball no tan sols té en consideració les alteracions que s’han instaurat sobre el cos físic, sinó que també atén i tracta la dimensió psico-emocional i anímica del pacient, doncs totes elles han de ser considerades com factors que poden influir en la generació de l’malaltia, i per tant també cal actuar sobre elles en el procés que pot portar a la seva recuperació o a evitar que torni a reproduir-se.

Procurem realitzar una medicina que sigui més educativa, i que ajudi als pacients a aprendre a no emmalaltir, i a evitar i corretgir els hàbits biològics, conductuals i psico-emocionals que els poden perjudicar.

homeostasia