perdidafuncional

PÈRDUA DE CAPACITAT FUNCIONAL D’ÒRGANS I TEIXITS.

El Sistema Nerviós és el gran regulador de l’organisme, d’ell depén el correcte funcionament de cada òrgan i teixit, i és per aquest motiu que si es produeix el bloqueig funcional de les neurones responsables d’una àrea concreta, aquest fet donarà pas a desajustos biològics que faran aparèixer símptomes i malalties.

Gràcies a la seva capacitat d’activació neuronal, NaT permet que aquelles cèl·lules que, sense haver estat danyades, estan bloquejades, poguin recuperar la seva funcionalitat, promovent una notable millora d’òrgans i teixits.

Digestives::

malaltia de Crohn / colitis ulcerosa

Restrenyiment crònic

Hèrnia de hiat

Dispèpsia

Hepàtiques

Renals

Reproductives:

Esterilitat per estrés.

Incontinència cervical.

Share
Print Friendly, PDF & Email