INDICACIONS DEL TRACTAMENT NAT

A l’activar les neurones, NaT actua sobre el sistema nerviós, que participa en totes les funcions orgàniques. Aquesta nova eina de tractament permet obtenir resultats que fins ara semblaven impossibles en molt diverses patologies.

En els nostres més de 20 anys d’experiència amb aquesta tècnica hem comprovat la seva eficàcia i excel·lents resultats en:

neurologicas_ok

La Neuroactivación Transcutánea permet tractar una àmplia varietat de patologies neurològiques amb resultats excel·lents.
La recuperació funcional és vissible en lesions cerebrals (Ictus, PCI, TCE…), Párkinson, Escleròsi Múltiple, paràlisi facial i en lesions amb afectació de nervis perifèrics, tant sensitives com motores (afectació del nervi ciàtic, nervi circumflex, etc.)
És important aclarir que aquest tractament no atura els processos degeneratius, pero sí permet al malalt recuperar qualitat de vida, ja que ajuda a disminuïr les seqüeles.

shutterstock_17586670

El dolor, és una informació que ens proporciona el sistema nerviós quan les condicions bioelèctriques del seu entorn sòn inadequades per sobrecàrrega iònica. És un mecanisme de protecció que té com a objectiu fer que reduïm l’activitat de la zona afectada, per donar temps a la seva recuperació, i evitar que l’ús de teixits en males condiciones ocasioni lesions en els mateixos.
Gràcies al seu mecanisme d’actuació, i per mitjà de la movilització dels ions acumulats en excés en el lloc afectat, NaT és capaç de corretgir aquest problema, i restablir les condicions biològiques ideals, fet que millora als pacients, sense utilitzar fàrmacs que emmascaren la percepció del dolor.
El NaT ha mostrat la seva eficàcia en el tractament de dolors molt diversos: neuràlgies, com la del trigèmin, migranyes, dolor per artròsi, etc.

musculo

El NaT, ha mostrat tenir un important paper en el procés de recuperació de diverses patologies de aquesta àrea, pel seu efecte activador funcional, ja que a l’eliminar els excessos iònics de les zones afectades, repercuteix positivament sobre diversos dels elements implicats en moltes d’aquestes patologies, ja que el NaT…

És important comentar que el NaT no soluciona els problemes estructurals ossis ni articulars, per als quals es requeriran tractaments quirúrgics o ortopèdics.

vasculares

TRASTORNS VASCULARS

La regulació vascular, també depén del sistema nerviós, que és l’encarregat d’induïr la vasoconstricció o la vasodilatació oportuna a cada moment, per que l’organisme pogui adaptar-se a les necessitats del pacient (aportant més sang quan hagi més activitat ) i a les condicions ambientals (aportant menys per a disminuir la pèrdua de temperatura quan faci fred).
A l’activar les neurones encarregades d’aquesta funció, NaT és efectiu per a millorar malalties circulatòries d’orígen neurògen; per exemple, la claudicació intermitent.

És important comentar que el NaT no soluciona els problemes estructurals vasculars, com varius o aneurismes, pels quals es requeriran tractaments quirúrgics.

perdidafuncional

El Sistema Nerviós és el gran regulador de l’organisme, d’ell depén el correcte funcionament de cada òrgan i teixit, i per aquest motiu si es produeix el bloqueig funcional de les neurones responsables d’una àrea concreta, aquest donarà pas a desajustos biològics que faran aparèixer símptomes i malalties.
Gràcies a la seva capacitat d’activació neuronal, NaT permet que aquelles cèl·lul3s que, sense haver estat danyades, estan bloquejades, poguin recuperar la seva funcionalitat, promovent una notable millora d’òrgans i teixits.

biologica

Algunes malalties i tractaments deixean efectes no desitjats. Ens referim en concret als tractaments molt agressius, com la quimioterapia, cirugies majors o inclús malalties o processos esgotadors o extenuants.
En tots aquests casos, el tractament NaT s’ha mostrat molt eficaç ajudant a aconseguir una recuperació biològica ràpida.

deportiva

Moltes lesions esportives són conseqüència de traccions, fricció o excés d’activitat mecànica, entre les estructures anatòmiques, ja que aquests factors, produeixen una acumulació excessiva de residus biològics, que és conseqüència del sobreesforç de les estructures anatòmiques implicades. Aquest fet augmenta la concentració d’iones en els teixits afectats i bloqueja funcionalment els nervis de la zona, produient dolor i disminució de la força i el control dels moviments.
El tractament NaT, reestableix les condicions biològiques ideals, en retirar los excessos iònics acumulats, permetent la recuperació més ràpida i eficaç de molt diverses lesions esportives.