Aplicació de NaT

Consisteix en un tractament d’electrofisiologia aplicada que es realitza per mitjà de la col·locació d’uns electròdes en punts específics sobre la pell del pacient.

Aquests electròdes es col·loquen de manera no invasiva. Una vegada aplicats, es connecten a un dispositiu electrònic, el NAT.M. Aquest dispositiu ens permet regular les característiques del corrent generat, en funció de la situació biològica que presenti el pacient en aquest moment.

El NaT obté la seva eficàcia terapèutica de la resposta de l’organisme a la mobilització iònica dirigida, que s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de micro corrents entre diferents punts del cos, generant polaritats controlades i específiques.

El tractament dura aproximadament uns 35 minuts, i és totalment indolor.

Depenent del problema a tractar es necessitaran un nombre determinat de sessions, amb una periodicitat que acostuma a ser d’una per setmana.

Aplicació